Op een leuke manier goed leren zwemmen?

Om de lange wachtlijst van zwemschool ZiK in te korten werd in september Kids2Swim opgericht. Met dit initiatief komt Zwemclub Iloka Kapellen (ZiK) tegemoet aan de vraag van vele ouders, ook buiten de zwemclub, om hun kind op een snelle en verantwoorde manier goed te leren zwemmen.

Kids2Swim aanvaardt kinderen vanaf een leeftijd van 4 jaar. Deze zwemschool hanteert een soepel systeem waar ouders en kinderen meerdere keuzemogelijkheden hebben. De aangeboden lessen kosten 80€ en bestaan telkens uit 10 lessen van 40 minuten.

Er kan gekozen worden voor watergewenning, initiatie rugslag, initiatie vrije slag, initiatie schoolslag, vervolmaking rug- of vrije slag en vervolmaking schoolslag. Watergewenning en het aanleren van de zwemslagen gebeurt in het plonsbad. Voor de vervolmakingslessen oefenen we in het grote bad. De groepjes bestaan maximum uit 10 kinderen en per groepje wordt er les gegeven door 2 ervaren lesgevers.

Momenteel gaan de lessen door op zaterdag tussen 14u en 17u en zondag tussen 13u en 16u. Dit is afhankelijk van de groep waarin men zwemt.

Na het beeindigen van een reeks kan uw kind stoppen of opnieuw inschrijven. Er kan dan gekozen worden voor een nieuwe uitdaging en bv. na schoolslag starten met rug of crawl. Het is wel aan te raden na de initiatielessen eerst te kiezen voor vervolmakingslessen alvorens te starten met een nieuwe slag. Bij de vervolmaking leert het kind in het diepe bad de zwemstijl verder inoefenen, meer afstand zwemmen en duiken van de startblok.

Bij al onze lessen staan persoonlijke begeleiding en het spelenderwijs leren centraal.

Om in te schrijven of voor meer informatie kan u ons contacteren via : info@kids2swim.be